Dodávky na prenájom

Edit Content

Komárno

FAQ

FAQ

FAQ

Najčastejšie otázky

  • doklad totožnosti: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas 
  • platný vodičský preukaz 
  • zaplatiť dohodnutý prenájom a zálohu ktorej výška závisí podľa typu vozidla
  • telefonická objednávka
  • online, vyplnením rezervačného formulára
  • prostredníctvom mailovej adresy